Iedereen gelukkig, iedereen tevreden. Dát is wat we willen; een websitebezoeker en een websitehouder beiden happy. De bezoek­­er vindt wat hij zoekt en doet dit op een manier die de websitehouder tevreden stelt. Is dat realistisch? Ja!

Wanneer bij het opzetten van de website, en vervolgens bij het analyseren en optimaliseren rekening gehouden wordt met de verschillende persoonlijkheidskenmerken van de bezoekers, kan deze ‘nobele’ doelstelling behaald worden.

Hoe kunnen we dit bereiken, welke nieuwe systematiek heb ik bedacht? Geen! Ik maak gebruik van een systematiek die door de gehele wereld al decennia gebruikt wordt; de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De techniek wordt al lange tijd gebruikt bij het maken van televisieseries, het opzetten van pretparken, het schrijven van boeken en nog veel meer. Om middels de MBTI daadwerkelijk online uitingen vorm te geven maken we gebruik van de 4 persoonlijkheidstypes uit het Keirsey-model.  De systematiek stelt ons in staat om persoonlijkheden te classificeren aan de hand van vier eenvoudige vragen.

  • Ben je introvert (naar binnen gericht gedrag) of extrovert  (naar buiten gericht gedrag)?
  • Neem je graag feitelijke informatie (sensing) op of ben je meer iemand die zijn informatie haalt uit verbanden en grote lijnen (intuition)?
  • Neem je beslissingen bij voorkeur op basis van logica (thinking) of op basis van normen en waarden (feeling)?
  • Werk je bij voorkeur planmatig en geordend (judging) of ben je flexibel en spontaan in je manier van werken (perceiving)?

Door antwoord op deze vragen te geven kan er een beeld van je persoonlijkheid gevormd worden. Je persoonlijkheid wordt als het ware geplot op een kwadrant. Dit kwadrant deelt dan de persoon in op een van de vier gekleurde vlakken.

model

Klinkt leuk, maar waar gaat dit naar toe?

Het komt er op neer dat we bij onze doelgroepen verder moeten kijken dan alleen de standaard kenmerken (leeftijd, geslacht, inkomen etc.). Na het segmenteren van een doelgroep op een traditionele manier houden we namelijk nog steeds een groep mensen over die op papier gelijk lijkt; maar die in werkelijkheid verschilt op basis van de vier gestelde persoonlijkheden. Deze extra dimensie kan daarom erg interessant zijn bij bijvoorbeeld het opstellen van persona's.

De 4 kwadranten – verdeling

Zoals hierboven vermeld wordt een persoonlijkheid geplot op een van de vier kwadranten. Elk kwadrant heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Het doel is om een uiting, bijvoorbeeld een website, aan te laten sluiten op elk van deze 4 kwadranten. 

Statistisch is gebleken dat zowel het blauwe als gele kwadrant het meest voorkomen. Dit betekent dat 70% van alle personen hiermee wordt aangesproken. Zie hieronder de verdere verdeling.

grafiek1

Wat drijft een competitieve, spontane, humanistische of methodische persoon?

Competitief

Spontaan

Humanistisch

Methodisch

Wat?

Waarom nu?

Wie?

Hoe?

Competent zijn

Voelen en waarnemen

Intuïtie en voelen

Voelen en oordelen

Inkaderen

Andere mensen

Zich goed voelen

Zekerheid

Logische verbanden leggen

Vrijheid

Bijdragen aan andermans leven

Feiten, details

Effectiviteit

Improvisatie

Persoonlijke groei

Risico vermijden

Zelfstandigheid

Ongedisciplineerd

Empathisch

Conformistisch

Abstracte beelden

Uitdagingen

Abstracte beelden

Logisch

De 4 kwadranten – typische uitspraken

Bij elk van de vier kwadranten horen weer specifieke kenmerken; een blauwe persoon voelt zich meer aangesproken door bijvoorbeeld uitgebreide productomschrijvingen, handleidingen en maakt bewust en weloverwogen zelf zijn keuze waarbij een gele persoon meer impulsief is en zich graag door andere mensen laat helpen. Onderstaand een schema waarin enkele typische uitspraken worden benoemd.

Competitief Spontaan Humanistisch Methodisch
Wat zijn de voordelen in een notendop? Waarom is dit NU voor mij het beste? Wie gebruikt deze dienst nog meer? Hoe werkt dat precies?
Wat heb ik daar aan? Help mij het beste te kiezen. Welke experts bevelen dit aan? Welke bewijzen zijn er voor deze belofte?
In een logisch schema wordt mij altijd veel duidelijk. Van meerdere kanten belicht. In hoeverre hebben wij daar in de toekomst wat aan? Hoe hangt een en ander samen met elkaar.
Wat is de bottom line? Gebaseerd op feiten. Kunnen onze mensen hier zelf mee aan de slag? Waar kan ik meer te weten komen over deze dienst?

De toepassing

Maar hoe worden deze inzichten nu vertaald in praktische toepassingen? Als je goed oplet zie je het overal om je heen! Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een willekeurige "simpele" pagina van Bol.com of Coolblue. 

bol

Conclusie

Je doelgroep kennen is essentieel voor een goede (online) marketingstrategie. Er zijn vele manieren om waardevolle inzichten in jouw doelgroep(en) te krijgen. Modellen en theorieën uit de psychologie kunnen hierbij helpen. We hoeven niet ineens de psycholoog uit te hangen, maar andere invalshoeken kunnen wel tot interessante inzichten en nieuwe ideeën leiden!